Čištění

Čištění osiv  a merkantilů provádíme na čističkách PETKUS.  Dočištění některých komodit provádíme na pneumatickém stole. Vzorkování a certifikace osiv probíhá pod důslednou kontrolou  ÚKZÚZ Brno.

 

Na posklizňové lince travní čistíme především tyto komodity:

-    jílky, kostřavy, hybridy, bojínky a ostatní trávy
-    hořčice, řepky, ředkve
-    jetele
-    mák
-    kmín

 

Čištění všech obilovin se provádí na posklizňové lince obilní.

Script logo