Historie

Akciová společnost  byla založena bez výzvy k upisování akcií zakladatelskou listinou jediného zakladatele zemědělského družstva Horní Cerekev, dle usnesení členské schůze ze de 24.7.1993. Zapsána v obchodním rejstříku byla dne 1.listopadu 1994 a vlastníky byly společnosti, které vznikly po ukončení činnosti zemědělského družstva v Horní Cerekvi. Od listopadu 2014 je jediným vlastníkem Agroslužeb Horní Cerekev, a.s. zemědělská společnost Rozvodí, spol. s r.o. Černov.  Areál společnosti  Agroslužby Horní Cerekev ,a.s.byl původně vybudován pro potřeby uskladnění  a čištění komodit zemědělského družstva Horní Cerekev, později pak sloužil společnostem, které vznikly v místě po ukončení činnosti zemědělského družstva.

Script logo